: amplawcollege@gmail.com

: 0281 - 2465523

F.Y. LL.B Welcome & T.Y.LL.B Valedictory Function

22 Oct, 2021

A.M.P.Govt.Law College Rajkot

એ.એમ.પી. સરકારી લૉ કોલેજ દ્વારા તા. ૨૨/૧૦/૨૦૨૧ ના રોજ પ્રથમ વર્ષના નવા આવનાર વિધાર્થીઓના સ્વાગતનો કાર્યક્રમ તથા સેમ. - ૬ ના વિધાર્થીઓના વિદાયના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું

Event Gallery