: amplawcollege@gmail.com

: 0281 - 2465523

ઉડિશા અંતર્ગત 'પોઝિટિવ એટીટ્યુડ અને એક્સેલેન્ટ કેરિયર મેકિંગ પ્રોસેસ' પર એક એક્સપર્ટ ટોક

29 Dec, 2021

એ. એમ. પી. સરકારી લો કોલેજ

એ. એમ. પી. સરકારી લો કોલેજ ખાતે તારીખ 29/12/2021 ના રોજ ઉડિશા અંતર્ગત 'પોઝિટિવ એટીટ્યુડ અને એક્સેલેન્ટ કેરિયર મેકિંગ પ્રોસેસ' પર એક એક્સપર્ટ ટોકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

Event Gallery