: amplawcollege@gmail.com

: 0281 - 2465523

વિદાયમાન સમારંભ - 2023

20 Mar, 2023

AMP Law College

એ એમ પી લૉ કોલેજનો વિદાય માન સમારંભ યોજાયો જેમાં રાજકોટ જિલ્લાના પોલીસ કમિશ્નર શ્રી રાજુ ભાર્ગવ અને કોર્પોરેટર ડૉ. નેહલભાઈ શુક્લ ઉપસ્થિત રહી વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન આપી પ્રોત્સાહિત કરેલ.

Event Gallery