: amplawcollege@gmail.com

: 0281 - 2465523

એ.એમ.પી. સરકારી લો કોલેજ, રાજકોટ ખાતે પ્રવેશ મેળવેલ વિદ્યાર્થીઓનો શિક્ષાભિમુખ સમારંભ

14 Jul, 2023

AMP Law College

તા. ૧૪/૦૭/૨૦૨૩ ના રોજ શ્રી એ.એમ.પી. સરકારી લો કોલેજ, રાજકોટ ખાતે પ્રવેશ મેળવેલ વિદ્યાર્થીઓનો શિક્ષાભિમુખ સમારંભ યોજવામાં આવ્યો હતો. જેમાં રાજકોટ જિલ્લા ન્યાયાધીશ માનનીયશ્રી આર.જી વાચ્છાણી ઉપસ્થિત રહી માર્ગદર્શન આપેલ

Event Gallery