: amplawcollege@gmail.com

: 0281 - 2465523

ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓનું સંગઠન કાર્યરત કરવા હેતુસર બેઠકનું આયોજન

02 May, 2023

AMP Law College

એ. એમ. પી. સરકારી લૉ કોલેજનાં ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓનું સંગઠન કાર્યરત કરવા હેતુસર તારીખ ૦૨/૦૫/૨૦૨૩ ના રોજ એક બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

Event Gallery